Afegir l’opció de traduïr el blog WordPress

Transposh

 

El pluggin lliure Transposh automatitzarà la traducció del blog o web a més de 60 idiomes, dotant a tots els rols d’usuari de la capacitat de traduïr lliurement les paraules al seu idioma.