Les receptes del programa – Benvinguts a l’hort

http://www.ccma.cat/tv3/benvingutsalhort/receptes/fitxa/86058/